Programare 16-17

Clasa 4B

http://studio.code.org/join/MHPHCT

 

Instalare Code::Blocks

 

 

Săptămâna 10-14 aprilie 2017:

FII ONLINE ÎN SIGURANȚĂ!

În aceasta săptămână luăm o pauză de la PROGRAMARE. Activitățile desfășurate se vor referi la:  Viața vrituală vs viața reală, manifestări virtuale vs manifestări reale.  

Pentru aceasta fiecare elev va accesa site-ul  https://oradenet.salvaticopiii.ro/ și se va documenta/ va lectura unul din subiectele detaliate în Ghidul Școlar Ora de Net (cuprins pag. 4.)

Recomand unul din subiectele capitolului 4: cyberbullying, grooming, sexting, identitatea, reputația online și siguranța pe internet.

TEMĂ săptamâna 10-14 aprilie 2017

Printează și completează fișa alăturată. Dacă nu ai cum să printezi scrie cu mâna răspunsurile la întrebările de pe fișă pe o pagină A4.

 

Fișă de lucru

Fisa Comportament virtual Stanciu Adriana

Fii pregătit să răspunzi întrebărilor colegilor și ale invitaților prezenți la ore!!!

La oră vor fi invitați: Directorii instituției, psihologul școlar, elevi ai altor clase, diriginți/profesori/părinți.

****************************************************************************************************************

Temă pentru Săptămâna 03 – 07 aprilie 2017:

a. Rulează pe calculatorul personal următoarele 2 programe (proiectele se vor numi: Clasa Nume Prenume for1 și Clasa Nume Prenume for2)

b. Print screen (sau poza) la ecranul cu rezultate/erori

c. Încarcă cele 2 poze în albumul foto Programare S8

 

Instrucțiunea repetitivă „for”

PB1- Clasa Nume Prenume for1

int main()
{
.       int i;
.      cout<<„Numerele”;
.      for(i=25;i<=50;i++)  // for(i=25;i<=50; i=i+1)
.             cout <<i<<„;   „;
.      return 0;
}

PB2- Clasa Nume Prenume for2

int main()
{
.     int i;
.     cout<<„Numerele”;
.     for(i=50;i>=25;i – -)  // for(i=50;i>=25;i = i -1)
.         cout <<i<<„;  „;
.     return 0;
}

!!! Editează singur programul ! Cu copy+paste e posibil sa muncești mult mai mult :))

Aplicații pentru instrucțiunea if, operatori logici, funcții predefinite

Săptămâna 27 – 31 martie 2017

Pb1 – temă

Să calculăm și să afișăm valoarea funcției f știind că valoarea variabilei x se va citi iar funcția f este definită astfel:

IF F6

Pentru condiție se vor folosi operatorii  && ( și logic) ,   || ( sau logic) astfel:

(-60<x && x<=-6 || 6<=x && x<60)

1. Implementează şi rulează programul (nume proiect: clasa nume prenume f7);

2. PrintScreen la ecranul cu rezultate / eroare;

3. Încărcă poza pe grupul clasei, în albumul foto Programare S7;

int main()
{
.   int x,f;
.   cout << „x=” ;
.   cin >> x;
.   if (x>-600 && x<=-60 || x>=60 && x<600) f=6;
.   else
.           if (x>-60 && x<=-6 || x>=6 && x<60) f=x*x+6;
.           else f= x*x*x*x+6;
.  cout<< „f(„<<x<<„)=”<<f;
.  return 0;
}

************************************************************************************************

Tema pentru clasele care nu au învățat încă instrucțiunea for.

a. Implementează şi rulează programul (nume proiect: clasa nume prenume f8);

b. Print screen (sau poza) la ecranul cu rezultate/ERORI

c. Încarcă cele 2 poze în albumul foto Programare S8

IF F7

Pentru condiție se vor folosi operatorii  && ( și logic) ,   || ( sau logic) astfel:

(-60<x && x<=-6 || 6<=x && x<60)

1. Implementează şi rulează programul (nume proiect: clasa nume prenume f8);

2. PrintScreen la ecranul cu rezultate / eroare;

3. Încărcă poza pe grupul clasei, în albumul foto Programare S8;

************************************************************************************************

Săptămâna 20-24 martie 2017

TEMĂ:

Pb1 – temă

Să calculăm și să afișăm valoarea funcției f știind că valoarea variabilei x se va citi iar funcția f este definită astfel:

IF F3

1. Implementează şi rulează programul (nume fișier clasa nume prenume f5);

2. PrintScreen la ecranul cu rezultate / eroare;

3. Încărcă poza pe grupul clasei, în albumul foto Programare S5;

!!! Se va lucra in clasa

Să calculăm și să afișăm valoarea funcției f știind că valoarea variabilei x se va citi iar funcția f este definită astfel:

 

IF F4

1. Implementează şi rulează programul (nume fișier clasa nume prenume f6);

2. PrintScreen la ecranul cu rezultate / eroare;

3. Încărcă poza pe grupul clasei, în albumul foto Programare S6;

Funcții predefinite

c++ functii predefinite

*************************************************************************************************

Aplicație: Să calculăm și să afișăm valoarea funcției f știind că valoarea variabilei x se va citi iar funcția f este definită astfel:

functie ptr ifint main()
{
int x, f;
cout << „x=” ;
cin>> x;
if ( x<10) f=x*x;
else
if (10<=x && x<20) f=2;
else f=2*x;
cout <<„f( „<<x<<„)=”<< f;
return 0;
}

 Temă:

Calculează și afișează valoarea funcției f știind că valoarea variabilei x se va citi și că f este astfel definită:

definitie functie

1. Implementează şi rulează programul

2. PrintScreen la ecranul cu rezultate / eroare

3. Încărcați poza pe grupul clasei, în albumul foto Programare S4. Daca nu poti accesa grupul trimite fişierul pe emailul personal.

******************************************************************************

Aplicații din CorCodeUse (autor Violeta Neagu)

Aplicație

int main()
{
/* Cititi un numar intreg de minim 3 cifre si verificati daca ultimele 2 cife sunt egale*/
int nr,f,uc,puc;
cout << „Introduceti un numar de cel putin 2 cifre „;
cin>>nr;
uc=nr%10; //obtin ultima cifra prin restul impartirii numarului la zece
nr=nr/10;//renunt la ultima cifra a numarului
puc=nr%10;
if (uc==puc) cout<<uc<<” = „<<puc;
else cout<<uc<<” este diferit de „<<puc;
/* mai scurt puc se poate calcula astfel puc=nr/10%10;*/
return 0;
}

 

 Temă:

Aplicaţie: Să se determine dacă un număr întreg x citit, cu exact 3 cifre are cifrele ordonate crescător. Se va afişa DA sau NU. Ex: pentru 567 se va afişa DA, pentru 657 se va afişa NU

1. Implementează şi rulează programul

2. PrintScreen la ecranul cu rezultate / eroare

3. Încărcați poza pe grupul clasei, în albumul foto Programare S4. Dacă nu poţi accesa grupul trimite fişierul pe emailul personal.

 

***********************************************************************************************

 

Aplicații din CorCodeUse (autor Violeta Neagu)

Pb 21/44: Să se determine ultima cifră 1*2*3*4*5*…*n pentru n un număr natural citit de la tastatură.

Pb 23/44: Să se determine dacă valoarea x aparţine intervalului [a,b], unde x,a şi b sunt numere întregi citite de la tastatură.

Pb 22/44: Să se rezolve ecuaţia de gradul I cu o necunoscută: ax+b=0 unde a şi b sunt coeficienţi numere întregi citite de la tastatură. Variabila x va fi declarată de tip float (număr real). Trataţi toate situaţiile posibile.

 

******************************************************************************************

Pb 8/43:

Scrieți un program care determină dacă o fracție care are numărătorul x și numitorul y se simplifică prin numărul a.

int main()

{

int x,y,a; // instrucțiunea de declarare a variabilelor
cout << „Introduceți o valoare pentru variabila x=”; // instrucțiunea de afișare
cin>>x; //instrucțiunea de citire
cout << „Introduceti o valoare pentru variabila y=”;
cin>>y;
cout << „Introduceti o valoare pentru variabila a=”;
cin>>a;
if (x%a==0 && y%a==0)
cout <<a<< ” divide fracția ” <<x<< „/”<< y;
else
cout <<„a nu divide fracția x/y „; // ai observat diferența???
return 0;

}

Pb. 6/43 ***********************************************

Să se determine dacă x este multiplu pentru a,b,c.

int main()
{
int a,b,c,x;
cout << „a= „;
cin>>a;
cout << „b= „;
cin>>b;
cout << „c= „;
cin>>c;
cout << „x= „;
cin>>x;
if (x%a==0 && x%b==0 && x%c==0 )
cout <<x<< ” este multiplu pentru numerele: „<<a<<„, „<<b<<„, „<< c;
else cout <<x<< ” nu este multiplu pentru numerele: „<<a<<„, „<<b<<„, „<< c;
return 0;
}

Tema***********************************************

Tema – A

1.  Copiati din caiet rezolvarea problemei 8, pe calculatorul personal

2. PrintScreen la ecranul cu rezultate / eroare

3. Încărcați pe grupul clasei, în albumul foto Programare S3, poza .

Scopul sarcinii este de a verifica dacă ați instalat acasă Code::Blocks

Tema – B

1. Realizați programul care arata dacă a este divizor pentru numerele x,y,z

 

***********************************************

Pb. 1 ***********************************************

int main()
{
/*  Realizati un program care verifica daca
doua variabile x si y, citite, sunt egale */
int x,y;
cout<<„Introduceti o valoarea numerica pentru variabila x „;
cin>>x;
cout<<” Introduceti o valoare pentru variabila y „;
cin>>y;
if (x==y)
cout<<x<<” e egal cu „<<y;
else cout<<x<<” este diferit de „<<y;
return 0;
}

Pb. 2************************************************

int main()
{
/* Realizati programul care verifica daca

un numar este par sau impar.*/

int x;
cout<<„Introduceti un nr „;
cin>>x;

if (x%2==0) cout<<x<<„este par”;  //restul impartirii numarului la 2 este 0

else cout<<x<<” este impar”;
return 0;
}

Pb. 3***********************************************

int main()

{
/* Realizati programul care verifica
daca x este divizibil cu y */
int x,y;
cout<<„Introduceti un nr „;
cin>>x;
cout<<„introduceti alt nr”;
cin>>y;
if(x%y==0) cout<<x<<” este divizivil cu „<<y;
else cout<<x<<” nu este divizivil cu „<<y;
return 0;
}

Tema***********************************************

 

1.  Copiati din caiet problema 4 pe calculatorul personal

2. Printscreen la ecraul  cu rezultate sau la eroare

3. Incarcati pe grupul clasei, in albumul foto Programare S2, poza .

Scopul sarcinii este de a verifica daca ati instalat acasa Code::Blocks

***********************************************

Recapitulare: (Copiere!!!!)

Variabila: este un spațiu din memoria internă în care sunt stocate valori cu care lucrează programul.

Definim variabila prin:

1. identificator (nume);

2. tip de dată;

3. valoare.

O variabilă poate lua valori prin:

1. Instrucțiunea de citire  // Ex:  cin>>temperatura;

sau

2. Instrucțiunea de atribuire // Ex: Aria = lățime * Lungime;

____________________________________________________

Instrucțiunea de afișare : cout<< „Ce vârsta ai?”<<endl;

Instriucțiunea de citrie: cin>>varsta;

____________________________________________________

 

Aplicație:

 

int main()
{

/* Citește de la tastatură un număr format din trei cifre și afișează inversul numărului.

Ex nr=123 afișează inr=321

OBS: Aceasta problema are mai multe moduri de rezolvare

*/
int nr, rnr, c1,c2,c3;
cout << „Introduceti un numar format din trei cifre” << endl;
cin>>nr; // citesc valoarea pentru variabila nr
c1=nr%10; // % returneaza restul impartirii intregi
nr=nr/10; // / returneaza catul impartirii intregi
c2=nr%10;
nr=nr/10;
c3=nr;
rnr=100*c1+10*c2+c3;
cout << „Rasturnatul numarului” <<nr<< ” este ” << rnr;
return 0;
}

 

Incercati sa completati acest program pentru a afisa rasturnatul unui numar format din 4 cifre

Ex: nr=1234 si rnr= 4321

*********************************************************************

ORA DE COD 2016 

Eveniment 1 – 2016 linii de cod

https://studio.code.org/join/NZJYVW

https://studio.code.org/s/algebra

tema

************************************************************************************************

Eveniment 7 – Paseaza blocurile

http://studio.code.org/join/TFBNNX

 

************************************************************************************************

Eveniment 6

Operatii cu blocuri

 

************************************************************************************************

Eveniment 3

Compunerea in programare

***************************************************************************************

Eveniment 4

Fabrica de zambete

************************************************************************************************

Eveniment 2 – Structurare prin programare

https://studio.code.org/join/LFZNRW