Word cloud

O serie de site-uri ne pun la dispoziţie instrumente software care ne permit prelucrarea textului şi combinarea în după un contur cu margini bine delimitate.

Un astfel de site este http://www.tagxedo.com/ care facilitează crearea de : ” word cloud with styles ”

Iată câteva exemple de fişiere create cu acest instrument: